Blog: At træne din hest så den bliver ligeudrettet

Jeg er sikker på, det er en phrase, du har hørt et par gange. Men hvad betyder det egentlig? Mange vil nok misforstå det, og tænke at det handler om at ride hesten mere ligeud. Men der ligger faktisk en meget dybere og meget vigtigere forklaring bag.

For at stille det simpelt op, kan du se det således – Alle mennesker er enten højrehåndet eller venstrehåndet. De fleste mennesker vil også have en tendens til at bære mere vægt i højre side eller venstre side. Prøv at lægge mærke til, hvilket ben du helst vil hvile på, hvis du står op i længere tid. Dette kan nemlig fortælle dig, hvor du helst vil lægge din vægt. Som bekendt er størstedelen af verdens befolkning højrehåndet. Faktisk er det kun ned mod 8-13% på verdensplan, der er venstrehåndet.

Og det er faktisk lige sådan hos heste. Heste er født med det, man kalder en naturlig skævhed eller naturlig crookedness, sammen med en medfødt vægtforøgning på forparten, hvor 2/3 af hele hestens vægt ligger. Der er meget diskussion omkring oprindelse, men en af teorierne er bl.a, at denne skævhed opstår under drægtigheden. Alt efter om hesten er skæv til højre eller venstre, afhænger af hvilken side halsen har været bøjet mod, da den lå i livmoderen.


Denne crookedness, eller skævhed, sammenligner man faktisk med at være højrehåndet eller venstrehåndet, og som hos mennesker er det mest normale, at de er ’højrehåndet’. Hos heste kommer det til udtryk ved, at man vil se, og senere når man rider hesten mærke, om den har mere vægt på den ene skulder, fremfor den anden.


Men hvorfor er det så vigtigt, at vide hvilken skulder hesten har mest vægt på? Holdbarhed! Det er et af de største og vigtigste argumenter for at træne frem mod mere ligeudretning i hesten. Samtidig menes det at kunne have en stor negativ indflydelse på hestens fysiske og mentale helbred.

Når du sidder på hesten, vil 3/5 af den samlede vægt ligge på hestens forpart. Hvis hesten samtidig har en tendens til at have meget mere vægt på den ene skulder fremfor den anden, vil der meget hurtigt komme en stor belastning på et sted. Og dette kan i værste tilfælde medføre skader.

Det menes at op mod 95% af alle problemer i hestens handlinger og måder at bevæge sig på, er forårsaget af hestens medfødte skævhed og særligt har man kunne se en negativ indflydelse på hestens bevægeappreat ved en ukorrigeret skævhed. Samtidig har man kunne skabe forbindelser mellem ukorrigeret skævhed og rygsmerter hos heste.

Som konkurrenceryttere er det vigtigt, at vi arbejder med denne, for at hesten skal kunne performe let og ubesværet i konkurrencesituationer. Vi bliver nødt til at træne den frem mod ligeuretning, så den netop har både den fysiske, men også mentale styrke, til at kunne give alt hvad den har, uden besvær eller smerter. Men uanset om vi er ryttere med store ambitioner, eller hobbyrryttere, der nyder en god tur i skoven, er der masser af gode argumenter, der taler for at vi skal arbejde for at korrigere hestens naturlige crookedness.


Men så spørger du måske – Hvordan ved jeg om min hest er crooked til højre eller til venstre? Du kan prøve at stille dig selv disse spørgsmål: Har din hest en tendens til altid at springe an i højregalop, selvom du egentlig bad den om at gå venstregalop? Føler du altid at din hest hænger noget mere på højre tøjle, end på venstre? Når du rider din hest på cirkelvolte på højre volte, så falder den altid ind i volten? Ruller din hest mere op på højre forben, end på venstre? Så har din hest med stor sandsynlighed mest vægt på højre skulder. Det skal selvfølgelig siges, er der er undtagelser, der bekræfter reglen og der ikke er taget hensyn til rytterens påvirkning i disse eksempler. Dertil skal det også siges, at crookednes som sagt er en medfødt ’egenskab’, som aldrig vil kunne blive 100% elimineret, men med korrekt træning kan den reduceres en hel del.

I det næste blogoplæg vil jeg fortælle mere om, hvordan du kan træne dig ud af hestens skævheder gennem øvelser, så vi opnår denne vigtige ligeudretning.

0 kommentarer